De opdracht

Gedurende de lesweken VC12 krijgt de student les in communicatietheorie, het opstellen van een merkdocument, het ontwerpen en uitwerken van cross mediale campagne en verschillende ICT en niet-ICT onderdelen daarvan.

Elke klas wordt verdeeld in zes groepen (4 personen per groep). Deze groepen krijgen ieder een nieuw en innovatief product toegewezen. Als groep vormen zij een reclamebureau en ze moeten het betreffende product gaan ‘branden’ om dit vervolgens visueel te communiceren aan de doelgroep.

In het begin zijn we het product (De PFO Tech GPS armband) gaan onderzoeken en uit dit onderzoek hebben we een aantal dingen vastgesteld zoals de kernwaarden, doelstellingen en de UPS's van het product.

Kernwaarden

  • Probleemoplossend: Jaarlijk komen er aardig wat personen om het leven tijdens het uitoefenen van extreme sporten omdat ze niet gevonden worden, dit gaan wij tegen.
  • Bescherming: Het zorgt voor bescherming van de dragers. Ze kunnen zo niet verloren raken.
  • Onbezorgdheid: De naasten van de drager zijn onbezorgd, omdat de drager altijd traceerbaar is.

Missie

“Wij willen veiligheid waarborgen voor iedere sporter.”

Visie

“Making extreme sports a safer profession”

Doelstellingen

  • We willen het aantal ongevallen door verdwijning met 10% verlagen dit jaar.
  • We willen 25% van de extreme sporters voorzien van ons product.

USP's

  • The one and only!
  • Lost people have never been safer!
  • Faster tracing than ever before!

Moodboards

Moodvideo

Nadat ik de moodboards heb gemaakt ben ik een moodvideo gaan maken om de de aandacht van extreme sporters te trekken.

Posters

Een belangrijk onderdeel van visueel communiceren zijn natuurlijk poster. Na veel itereren ben ik bij deze design uitgekomen en heb hier verschillende varianten van gemaakt.