Stageopdracht: Wat is de best werkende integrale samenwerking tussen social media, online adverteren en de website?

De opdracht heeft betrekking op het gebruik en de inzet van sociale media, online adverteren en de website. Het doel van de opdracht is om de beste strategie voor het gebruik van deze middelen te adviseren. Het doel is om hiermee meer mensen uit de doelgroep te bereiken en te zorgen voor meer betrokkenheid.

Aanpak

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het onderzoek opgedeeld in een aantal deelvragen:

  • Wie is de doelgroep van Graphics Etc?
  • Welke manieren van online adverteren zijn er?
  • Welke social media kanalen zijn toepasselijk voor Graphics Etc?
  • Op welke manier kan de website ingezet worden zodat deze bijdraagt aan de integrale samenwerking?
  • Op welke manier kan de interactie van de doel groep op social media, website en online adverteren gemeten worden?

Voor het beantwoorden van deze deelvragen heb ik verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, dit zijn: werkplaats, bieb, lab, veld en showroom onderzoek. Na het beantwoorden van alle deelvragen wist ik wie de doelgroep was, hoe ik de verschillende online middelen ging inzetten en had ik KPI's vastgezet waarmee ik de prestaties ging meten.

Hieronder is te zien hoe de online kanalen eerst gebruikt samenwerken en in het figuur rechts ervan staat hoe de kanalen gaan samenwerken met het inzetten van de strategie.

Als eerste heb ik een basisstrategie gemaakt waarin verwerkt stond op welke manier de verschillende kanalen ingezet worden, na het maken van deze basisstrategie ben ik deze 3 keer gaan uitvoeren waarin ik kleine aanpassingen deed zoals de tijd waarop een social media post geplaatst werd of de keywords waarmee de advertenties vertoond werden. Door dit te doen en de resultaten ervan te meten aan de hand van de vantevoren vastgestelde KPI's kon ik meten welke tijd van plaatsen het beste werkte en welke content voor de meeste interactie zorgde.

Hieronder is te zien hoe het nieuws op be website vertoond werd, dit nieuws werd op ook op de social media geplaatst dat doorlinkte naar de website. In de afbeelding rechts hiervan is een manier waarop Facebook advertising is getest, in dit geval een carrousel advertenties om de diensten die ze aanbieden onder de aandacht te brengen. In de onderste afbeeldingen zijn de search en display ads te zien.

Al deze uitvoeringen van de strategie moesten natuurlijk gemeten worden om erachter te komen wat voor de beste resultaten zorgde. In de afbeelding hieronder zijn een aantal KPI's te zien met de resultaten.

Hier worden de resultaten van 1 week website en google advertenties inzet gemeten, in dit geval heeft de website de KPI ruimschoots gehaald en zit de CTR van de zoekadvertentie 1,09% hoger dan de richtlijn dus deze is ook behaald.

Hier worden de resultaten van 2 facebook berichten in 1 week gemeten, 1 van de 2 posts heeft de KPI behaald, in een andere week is bijvoorbeeld gestest hoe 1 post er week uitpak en of dit beter is dan 2 per week.

Na de strategie 3 keer met kleine aanpassingen getest te hebben is er een uiteindelijke strategie uitgekomen. Deze heb ik vervolgens uitgewerkt in een overzichtelijke "cheat sheet" zodat de strategie makkelijk gehanteerd kan worden.

De handleiding voor de uiteindelijk strategie is veel gedetailleerder geschreven maar om het inzichtelijk te maken heb ik een cheat sheet gemaakt waarin per onderdeel te zien is op welk tijdstip welke content geplaatst moet worden. Dit heb ik aan het einde van mijn stage ook opgedragen aan het bedrijf en uitgelegd waarom dit voor hun het beste werkt.