Analytics en Ads op een goede manier inzetten.

De opdracht luidt als volgt: “Hoe kan Acknowledge Analytics en AdWords op een goede manier inzetten teneinde meer inzicht te krijgen in online marketing en kwalitatief goede leads te genereren?”

We zitten momenteel nog in de 1e week van het project, dus kan ik nog niet zoveel inhoudelijk erover vertellen, ik zal hieronder kort toelichten wat ik samen met mijn 3 groepsgenoten ga uitvoeren.

  • Koppelen van Ads en Analytics
  • Het uitvoeren van de strategie voor zowel Ads als Analytics.
  • (Ads) Hoe richten we Ads het beste in?
  • (Ads) Hoe onderzoeken we op welke zoekwoorden we moeten adverteren en het uitvoeren van een zoekwoordenonderzoek?
  • (Ads) Hoe moeten we omgaan met bieden, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven?
  • (Analytics) Op welke manier richten we Analytics het beste in?
  • (Analytics) Hoe bepalen we doelen voor Analytics en hoe stellen we deze in?
  • (Analytics) Optimalisatie van Analytics.

Als we een aantal dingen hebben uitgewerkt of onderzoeken hebben afgerond zal ik deze pagina aanvullen.